42 விரல் குரங்கு

உலகில் வாழும் குரங்குகளிலேயே மிகமிகச் சிறிய குரங்கு பிக்மி மார்மோசெட் (Pygmy Marmoset) என்பதாகும். இது 14 முதல் 16 செ.மீ. வரைதான் வளரும். வால் 20 செ.மீ. நீளம்வரை இருக்கும். இதனை குக்குரங்கு என்று அழைக்கின்றனர். அதுதவிர பாக்கெட் குரங்கு, விரல் குரங்கு என்றும் அழைக்கின்றனர். நமது ஆள்காட்டி விரலின் இடையில் உட்கார்ந்துகொள்ளும் அளவிலேயே உள்ளது. இவை அமேசான் மழைக்காடுகளை ஒட்டிய தெற்கு அமெரிக்கா, ஈக்வடார், கிழக்கு பெரு, தென்கிழக்கு கொலம்பியா மற்றும் வடக்கு பொலிவியா போன்ற நாடுகளில் வாழ்கிறது. இதில் ஆண் குரங்கின் எடை 140 கிராமும், பெண் குரங்கின் எடை 120 கிராமும் இருக்கும். இவை சுமார் 11 முதல் 12 ஆண்டுகள் வரை உயிர் வாழும். இவை மரங்களில் நன்றாக ஏறும். இதன் வாலானது இக்குரங்கு கிளைவிட்டு கிளை தாவுவதற்கு மிகவும் உதவுகிறது.

இக்குரங்கின் எடை குறைவாக உள்ளதால் மரத்தின் உச்சிவரை செல்கிறது. இதன் தலை 180 டிகிரி கோணத்தில் திருப்ப முடியும் என்பதால் எதிரிகளிடமிருந்து தங்களை பாதுகாத்துக் கொள்கிறது. மரத்தைத்துளையிட்டு அதிலிருந்து வரும் பசையை உணவாக உண்கிறது. அதுதவிர பட்டாம்பூச்சி, தேன், பழங்கள் போன்றவற்றையும் உண்கிறது. இதன் தாயிடமிருந்து அல்லது கூட்டத்திலிருந்து குட்டியை பிரித்தால் பிரிவால் இறந்துவிடும். இது மற்றவர்களிடம் செல்லப் பிராணியாக வளர்வதை விரும்புவதில்லை. உரிமையாளர்களை அடிக்கடி கடித்துவிடும்.

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

சரித்திரம் காட்டும் புகைப்படங்கள் by Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License, except where otherwise noted.

Feedback/Errata

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *