17 விமானத்தில் பறந்தவர்கள்

முதன்முதலில் விமானத்தைக் கண்டுபிடித்த முன்னோடிகள் ஆர்வில் ரைட் மற்றும் வில்பர் ரைட் என்னும் ரைட் சகோதரர்கள் ஆவர். இவர்கள் அமெரிக்காவைச் சேர்ந்தவர்கள். மிதிவண்டிகளை தயாரித்து விற்பனை செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டு வந்தனர். ஆகாயத்தில் பறக்க மேற்கொண்ட முயற்சிகளைப் பற்றி படித்து தெரிந்துகொண்டனர். 1899ஆம் ஆண்டிலிருந்து வானில் பறத்தல் சார்ந்த ஆய்வுகளில் ஈடுபட்டனர். 12 குதிரைச்சக்திகொண்ட ரைட் பிளையர் என்னும் பெட்ரோல் வானூர்தியைக் கண்டுபிடித்தனர். 1903 ஆண்டு டிசம்பர் 17ஆம் நாள் ஆர்வில் ரைட் முதன்முதலாக விமானம் மூலம் 12 வினாடிகள் பூமிக்கு மேலே பிறந்தார். அடுத்து வில்பம், ஆர்விலும் அன்றைய தினம் மாறிமாறி நான்கு தடவைகள் பறந்து சாதனைபுரிந்தனர்.

வில்பர் ரைட் மூன்றாவது இறுதி முயற்சியில், ஆர்வில் ரைட் 12 குதிரைத்திறன் ஆற்றல் கொண்ட 600 பவுண்டு எடை கொண்டிருந்த ஊர்தியில் முதன்முதலாக பூமிக்கு மேல் ஆகாயத்தில் மணிக்கு 30 மைல் வேகத்தில் 58 வினாடிகள் 852 அடி தூரம் பறந்து காட்டி சரித்திரம் படைத்தனர். இது இருபதாம் நூற்றாண்டின் இரண்டாவது மகத்தான சாதனையாகும். இவர்கள் பறந்த விமானம் வாஷிங்டன் டி.சி.யில் உள்ள தேசிய அருங்காட்சிக்கூடத்தில் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளது.

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

சரித்திரம் காட்டும் புகைப்படங்கள் by Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License, except where otherwise noted.

Feedback/Errata

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *