54 சுடு பாலைவனம்

உலகின் மிக வெப்பமான, மிகப் பெரிய சூடான பாலைவனம் சகாரா பாலைவனமாகும். இதன் பரப்பளவு 9,000,000 சதுர கிலோ மீட்டராகும். இது அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளை விடப் பெரியது. உலகிலேயே மிகப் பிரபலமான பாலைவனம் இதுவாகும். இதனை வெறிச்சோடி கிடக்கும் பாலைவனம் என்கின்றனர். வெறுமையான நிலத்தையும், பார்ப்பதற்கு விசித்திரமான அழகையும் கொண்டிருக்கிறது. இது சுமார் 2.5 மில்லியன் ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்தது. அக்காலத்தில் இங்கு ஆறுகளும், ஏரிகளும், மரச்சோலைகளும் கொண்ட வளமான பகுதியாக இருந்தது. அப்போது முதலைகள் மற்றும் 30,000 மேற்பட்ட நீர் விலங்குகள் வாழ்ந்துள்ளன. அதன் படிமங்கள் தற்போது கிடைத்துள்ளன. சகாரா பாலைவனம் ஆப்பிரிக்க கண்டத்தில் உள்ள பெரிய பாலைவனம். இது செங்கடலில் ஆரம்பித்து, மெடிட்டேரியன் கடற்பகுதி மற்றும் அட்லாண்டிக் பெருங்கடல் ஆகிய நிலப்பரப்புகளையும் இணைக்கின்றன. பகலில் அதிக வெப்பமும், இரவில் அதற்கு இணையான குளிரும் இருக்கிறது. கடுமையான மணல் புயலும் வீசுகிறது.

சகாரா பாலைவனத்தில் 20 சதவீதம் மட்டுமே மணலால் மூடப்பட்டுள்ளது. இது குறுமண் சமவெளி, பாறைக் கற்கள் சமவெளி, மலைகள் மற்றும் உப்பு மணல் மூடிய சமவெளி ஆகியவற்றால் ஆனது. ஆண்டிற்கு 25 மில்லி மீட்டர் மழை பொழியும். ஆனால் உடனே ஆவியாகிவிடும். பூமியின் அச்சு 41000 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை சாய்வதனால் கி.பி. 17,000 ஆண்டுகள் கழித்து சகாரா பசுமையான இடமாக மாறும் என ஆய்வாளர்கள் கூறுகின்றனர்.

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

சரித்திரம் காட்டும் புகைப்படங்கள் by Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License, except where otherwise noted.

Feedback/Errata

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *